MAM UKOŃCZONE 18 LAT
TAK
NIE
Potwierdzam, iż zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - zobacz Promocja jest kierowana wyłącznie do osób pełnoletnich, dlatego mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa mamy obowiązek zweryfikować wiek osób wchodzących na naszą stronę oraz zobowiązać je do zapoznania się z zasadami promocji. W tym celu przetwarzane będą takie informacje jak informacja o pełnoletności, IP użytkownika, data logowania się na stronie, fakt potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem promocji. Do czasu przesłania przez Uczestnika zamówienia dane te pozostają dla nas całkowicie anonimowe. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi dostęp do strony. Więcej informacji dotyczących danych osobowych Uczestników promocji dostępne jest w Regulaminie.


ZAMKNIJ
Formularz został poprawnie wysłany.
Dziękujemy.
OŚWIADCZENIA WYMAGANE
Mam ukończone 18 lat.

Potwierdzam, iż zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść.

Potwierdzam, iż zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych Administratorem danych osobowych Uczestników Sprzedaży premiowej jest Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się kierując korespondencję na adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, e-mailowo pod adresem: amarszal@bacardi.com. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu Sekcji 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Przystępując do Sprzedaży premiowej Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, fakt ukończenia 18 roku życia/wiek, adres korespondencyjny, IP urządzenia z którego dokonano zgłoszenia, które będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Sprzedaży premiowej, wydania nagród, dokumentacji podatkowej, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Dane osobowe Uczestników Sprzedaży premiowej w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Sprzedaży premiowej danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Sprzedaż premiowej i wydania nagrody.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Sprzedaży premiowej zostało powierzone spółce Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek, na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Celem przetwarzania danych podawanych przez Uczestników Sprzedaży premiowej jest umożliwienie uczestnictwa w Sprzedaż premiowej „Stylowo z Martini” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f oraz lit c RODO), w tym umożliwienie wydania nagród, dokumentacji podatkowej, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane kontaktowe Uczestnika mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców danych: dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi nagrody lub odpowiedzi na reklamację. Dane te zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Fundatora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację, tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane osobowe Uczestników Sprzedaży premiowej przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Sprzedaży premiowej nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania. W przypadku roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych terminów dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.
Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora za pomocą wiadomości e-mail na adres DataProtection@bacardi.com.
Dane osobowe osób kupujących Produkty Promocyjne i odbierających Kody zgodnie z niniejszym Regulaminem przetwarzane są przez Żabka Polska sp. z o.o. zgodnie z regulaminem aplikacji żappka dostępnym na stronie: https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka oraz polityką prywatności dostępną na stronie: https://www.zabka.pl, po wyrażeniu odpowiednich zgód w procesie rejestracji.


ZAMKNIJ
.
KONTAKT
Pytania dotyczące Konkursu można kierować mailem na adres: info@stylowozmartini.pl

10 000 zł

Zwycięzcę poznamy wkrótce.
ZAMKNIJ

KARTONY MARTINI PROSECCO ICE

Zwycięzców poznamy wkrótce.
ZAMKNIJ

BLUZA MARTINI

Zwycięzców poznamy wkrótce.
ZAMKNIJ
SPRZEDAŻ PREMIOWA W SKLEPACH ŻABKA OD 26.01.2022 DO 08.02.2022 LUB DO WYCZERPANIA PULI KODÓW NA APASZKĘ, DOTYCZY ZAKUPÓW Z AKTYWNĄ APLIKACJĄ ŻAPPKA. W PROMOCJI MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ TYLKO OSOBY PEŁNOLETNIE.
Szczegóły w regulaminie.• PIJ ODPOWIEDZIALNIE: WWW.PIJODPOWIEDZIALNIE.PL©AVANTI Agencja reklamowa

Formularz został poprawnie wysłany